با ما همراه باشید

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تصاویر نشست خبری مدیر کل ورزش و جوانان و تقدیر از خبرنگاران

نشست خبری مدیر کل ورزش و جوانان استان قم برگزار شد و در پایان این نشست مراسم تقدیر از خبرنگاران نیز برگزار شد. تصاویر قم اسپورت از این مراسم و نشست:

تبلیغات

مطالب ویژه